Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kapak

Künye

Tam Metin

Yıl:2016 Cilt:23 Sayı:3  ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

E-ISSN:24588253

Betül GARDA - Süleyman KARAÇOR
Yeni Turistik Eğilimler: Antalya İli Örneği 

Doi : 10.18657/yonveek.281977

605-622
Metin ÖNER - Meltem ONAY - İpek DEVECİ KOCAKOÇ
Öğrencilerin Kariyer Planlamalarında Girişimcilik, Profesyonellik ve Liderlik Arzularının Ölçülmesi

Doi : 10.18657/yonveek.281780

623-638
M. Göktuğ KAYA  -  Ersan ÖZ
Enflasyon, Bütçe Açığı ve Para Arzı İlişkisinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi: 1980-2014 Dönemi

Doi : 10.18657/yonveek.281800

639-651
Necmettin ÇELİK
Yapısal Kırılmalar Altında Kamu-Özel Kesim Yatırım Harcamaları İlişkisi

Doi : 10.18657/yonveek.281803

653-669
Nilgün ÇAĞLARIRMAK USLU  - Pınar KARAHAN
Para Politikasının Kredi Faiz Oranlarına Geçişkenliği Üzerine Dinamik Bir Analiz: Türkiye Örneği

Doi : 10.18657/yonveek.281806

671-690
Nurdan KUŞAT
İşletmeden İşletmeye (B2B) Elektronik Pazaryerleri ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaretinde Uygulanabilirliğii

Doi : 10.18657/yonveek.281808

691-709
R. Kutlu KORLU  -  Adnan GERÇEK - Özhan ÇETİNKAYA
Mükelleflerin Yerel Vergi Algıları Üzerine Bir Analiz: Bursa Örneği

Doi : 10.18657/yonveek.281955

711-732
Şakir SAKARYA - Zeliha SÜNBÜL KOÇAK
Kazanç Kalitesi ve Yönetiminin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi: İSO 500 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Doi : 10.18657/yonveek.281958

733-749
Ufuk BAŞAR - A. Kadir VAROĞLU
Örgütsel Politika Algısının İhmalkârlık Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rolü

Doi : 10.18657/yonveek.281961

751-765
Ümmühan YİĞİT SEYFİ - Sevinç KÖSE
Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz

Doi : 10.18657/yonveek.281963

767-787
V. Sinem ARIKAN KARGI
Supplier Selection for A Textile Company Using The Fuzzy TOPSIS Method

Doi : 10.18657/yonveek.281965

789-803
Volkan YURDADOĞ - Ramazan GÖKBUNAR - Barış TUNÇAY
Vergi Uyumunu Belirleyen Faktörlere Genel Bir Bakış

Doi : 10.18657/yonveek.281968

805-816
Yılmaz AKGÜNDÜZ - Gaye KIZILCALIOĞLU
Likya Yolu’nu Yürüyen Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet Düzeyleri

Doi : 10.18657/yonveek.281972

817-836
MAKALE YAZIM KURALLARI 837-842

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/1)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.