İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN-1302-0064)

 Sahibi  Yönetim Kurulu Adına İ.İ.B.F. Dekanı
 Prof. Dr. Mustafa MIYNAT
 Editörler

 Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ

 Yrd. Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT
 Yrd. Doç. Dr. Serkan CURA

 Yayın Kurulu

 

 

 

Sekreterya

 Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
 Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ  

 Prof. Dr. Semra ÖNCÜ
 Prof. Dr. Sibel SELİM

 Doç. Dr. Serhat BAŞTAN

 Doç. Dr. C. Erdem HEPAKTAN
 Doç. Dr. İlkay DİLBER
 

 Araş. Gör. Osman GÜLDEN


Yönetim ve Ekonomi, yılda 3 sayı olarak (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/1)

 

 
 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.